BULGARIA

Изход от високоговорител към RCA /голяма мощност/ - 4311

Преобразува изходните сигнали от говорителя в изходи по ниско ниво

59 лева
Цена