BULGARIA
 Продукти  Поддръжка и други

TУСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

МОЛЯ ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ, ПРОЧЕТЕТЕ УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО МУ. Използвайки сайта Вие декларирате съгласието си с настоящите условия. В случай че не сте съгласни с условията, моля не използвайте сайта. Ние запазваме правото си по наша преценка да променяме условията по всяко време. Моля проверявайте периодично за настъпили промени. Ако продължите да използвате този уеб сайт след промяна в условията за използването му означава, че сте съгласни с тях.

Печатни права, запазени марки и други права за собственост.

Този уеб сайт, включително цялото му съдържание, графики и софтуер, както и подредбата на същите са предмет на печатните права, собственост на ALPS ALPINE EUROPE GmbH, Alpine Brand ("Alpine") и съответно всички права в тази връзка са запазени. Всякаква употреба, съхраняване, изменение или възпроизвеждане на снимки, графики, символи, лога, звук, видео, анимация или текстови документи във всякакъв формат или каквато и да било комбинация от същите в този сайт, е предмет на изричното писмено съгласие на ALPINE, което може да бъде отказано по всяко време. Думите "Alpine" и "Alpine Europe", логото на Alpine, както и имената и снимките, идентифициращи  продуктите и услугите на Alpine, за запазени марки на Alpine. Забранено е използването на тези знаци, както и всякаква имитация на същите, с каквато и да била цел без изричното писмено съгласие на Alpine.

Ограничена отговорност

Вие се съгласявате да използвате уеб сайта и неговото съдържание на свой риск. Alpine не носи отговорност за повреди или щети в резултат на достъпа или невъзможността за достъп до този сайт  или  на факта, че Вие сте разчитали на информацията в него. Alpine грижливо подготвя и подбира информацията в този сайт. Тя е предназначена за представяне на Alpine и продуктите му. В случай че Ви е необходим съвет или инструкция по отношение на нашите продукти, моля обърнете се директно към нас.

Линкове

Линковете към други сайтове са създадени само с цел удобство за потребителя. Потребителят използва тези уеб сайтове на свой риск. Alpine не дава своето одобрение на съдържанието им и не носи отговорност за наличието им, както и за повреди и щети в резултат на тяхното използване под каквато и да било форма.

Международни потребители

Представянето на продуктите тук е с единствена цел промотирането на продукти, налични и предназначени да бъдат използвани в Европейския съюз. Alpine не се ангажира с твърдението, че тези продукти са предназначени за употреба в други страни. Потребители, които осъществяват достъп до този сайт от държави извън Европейския съюз, правят това по свое желание и носят отговорност  съобразно всички местни закони.

Прилагане на законите

Всички законни искове във връзка с този уеб сайт или неговото използване са предмет на тълкуване от законите на Федерална Република Германия Всички права запазени. Използването на този сайт означава, че е налице съгласие от Ваша страна с условията за използването му.

 


 

Информационна защита

При използване на  нашите услуги е възможно да ви помолим за персонална информация. Отговарянето на въпроси в тази връзка не е задължително. Вашата персонална информация ще бъде съхранявана и използвана според закона за защита на личните данни.

 

Персонални данни, събрани чрез този сайт, ще бъдат използвани за подготвяне на договори и с цел отговор на Ваши запитвания. Използването на Ваши данни с цел консултации, маркетингови или пазарни проучвания ще става само след Вашето изрично съгласие.

 

Ако Вашето съгласие във връзка с гореспоменатите цели включва също изпращане на данни до компании, свързани с ALPS ALPINE EUROPE GmbH, Alpine Brand или  трети страни, упоменати в декларацията за съгласие, то ние сме в правото си да изпращаме Вашите данни. В противен случай предаване на данни няма да се осъществява.

 

Вие можете да отмените Вашето съгласие за бъдещ период по всяко време. Моля в тази връзка да използвате следния имейл адрес: ...@alpine.de

Analysis by WiredMinds

Our website uses counting pixel technology provided by WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) to analyze visitor behavior. In connection with this, the IP address of the visitor is processed. The processing occurs only for the purpose of collecting company based information such as company name, for example. IP addresses of natural persons are excluded from any further processing by means of a whitelist. An IP address is not stored in LeadLab under any circumstances.

While processing data, it is our outmost interest to protect the rights of natural persons. Our interest in processing data is based on Article 6(1)(f) GDPR. At no time is it possible to draw conclusions from the collected data on an identifiable person.

WiredMinds GmbH uses this information to create anonymized usage profiles of the visit behavior on our website. Data obtained during this process is not used to personally identify visitors of our website.

Hosting

Our website is hosted by Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, so that personal data stored on our platforms is transmitted to this processor or its servers. The server is located within the EU.

Of course, we have concluded a data processing agreement with them in accordance with Art. 28 GDPR.

 


 

Imprint

За контакти/Отговорност за този уеб сайт

ALPS ALPINE EUROPE GmbH
Alpine Brand

Ohmstraße 4

85716 Unterschleißheim

Germany

 

Tel: +49 (0)89 - 32 42 64 - 0

Fax: +49 (0)89 - 32 42 64 - 241

 

Търговски регистър Мюнхен, HRB 255899

Управители

Masami Aihara
Wilfried Baumann
Sascha Kunzmann
Yasushi Motokawa