BULGARIA
 Продукти  Поддръжка и други

Ъпдейт на Bluetooth фърмуер

Можете да свалите последните ъпдейти на вашето Bluetooth Alpine устройство

Подобрения за CDE-173BT, CDE-174BT и UTE-72BT

Ъпдейтът подобрява следното:

 • Процеса на сдвояване
 • Bluetooth свързването

Подобрения за CDE-177BT CDE-178BT и iDE-178BT

Ъпдейтът подобрява следното:

 • Bluetooth аудио функционирането по време на сваляне
  на телефонен указател
 • Скоростта на сваляне на телефонния указател

1. Таблици за съвместимост

Ако можете да сдвоите вашия мобилин телефон без проблеми, не е необходим ъпдейт на софтуера.

Препоръчваме да проверите Bluetooth фърмуер версията на вашето устройство Alpine и да сравните мобилните телефони, посочени в таблицата за съвместимост.

Моля за повече информация изберете вашето устройство Alpine.

 

CDE-173BT, CDE-174BT, UTE-72BT

2. Сваляне на фърмуер

Моля следвайте инструкциите за ъпдейт на вашето устройство Alpine.

Как да извършите ъпдейт на фърмуера на вашето устройство Alpine

1. Свалете файла за ъпдейт на Bluetooth фърмуера на USB стик.

2. Паркирайте и угасете двигателя. Оставете ключа в позиция "контакт".

3. Поставете USB стика
предно USB:

 • CDE-173BT
 • UTE-72BT
 • CDE-177BT

задно USB:

 • CDE-174BT
 • CDE-178BT
 • iDE-178BT

4. Извършете ъпдейт на вашия Bluetooth фърмуер.

Внимание

 • Не извършвайте ъпдейт по време на шофиране.
 • Не изключвайте захранването на главното устройство по време на ъпдейт.
  Ъпдейтът няма да се извърши правилно и главното устройство може да се повреди.

Изисквания

 • Компютър с вход за USB
 • USB стик

Указания

CDE-173BT, CDE-174BT, UTE-72BT

CDE-177BT, CDE-178BT, iDE-178BT

Забележка: Процедурата за ъпдейт за версия C510 е същата като при версия C500