BULGARIA
 Продукти  Поддръжка и други

PXA-H800 V1.110 / V2.110 ъпдейт

Има две различни фърмуер версии. Моля запознайте се с изискванията
по-долу преди да стартирате процеса на сваляне на фърмуера.

1. Фърмуер версия V1.110

 • Когато се използва Ai-NET съвместимо главно устройство, което не е Alpine.

 • Когато се използва един от следните Ai-NET съвместими продукти: INA-W910R / IVA-W520R / IVA-D511R / IVA-D511RB / IVAW502R / IVA-W505R / IVA-W202R / IVA-W205R / IVA-D105R / IVA-D106R / IVA-D800R / CDA-117Ri / VPA-B211P / VPA-B222R

   

Сваляне на фърмуер PXA-H800
FU_PXA-H800_V1110.zip (версия V1.110) 246MB

(вкл. RUX-C800 и Sound Manager за PXA-H800)

2. Фърмуер версия V2.110

 • Когато се използва една от следните Ai-NET съвместими главни устройства: iDA-X301 / iDA-X301RR / iDA-X311 / iDA-X311RR / iDA-X305 / iDA-X305S / CDA-9884R / CDA-9885R / CDA-9886R / CDA-9887R / CDA-105Ri / DVA-9965R / iXA-W407BT / iXA-W404R

 

Сваляне на фърмуер PXA-H800
FU_PXA-H800_V2110.zip (версия V2.110) - 246MB

(вкл. RUX-C800 и Sound Manager за PXA-H800)

Въведение

Това упътване описва процедурата за ъпдейт на софтуера на PXA-H800.


UG_PXAH800_ML.pdf (PDF 2.3 MB; EN, FR, ES, DE, IT, SV)

 

 

Подобренията са както следва:

 • Отстраняване на остатъчен DSP шум
 • Запазване на системни настройки при падане на батерията или изключване на Ai-Net
 • IПодобрено архивиране на данни и възстановяване (Navi mix настройки (ON/OFF), съхраняване на навигационни и Imprint  настройки)
 • Настройки на нивото на субуфера за по-стари Ai-NET устройства
 • По-високо ниво на баса за DD и dts
 • По-високо ниво за Navi Mix
 • Нов софтуер за звукови настройки
 • 64-bit съвместимост

Внимание

Преди да пристъпите към ъпдейта моля уверете се, че сте запаметили всички настройки на звука.

Всички настройки ще се загубят по време на ъпдейта.

Изисквания

 • Високоскоростна интернет връзка

Инструкции за ъпдейт (процедурата за ъпдейт е една и съща за фърмуер версии V1.110 / V2.110)

1. Свалете ъпдейт файла (.zip).

2. Извeдете сваления файл на вашия десктоп.

3. Инсталирайте "SoundManagerforPXA-H800Ver1110_setup.exe" или "SoundManagerforPXA-H800Ver2110_setup.exe" на вашия компютър.

4. Свържете PXA-H800 към компютъра и стартирайте Sound Manager софтуера.

5. Изберете "Option (O)", а след това "PXA-H800 Software Download (M)".

 

6. Изберете OK.

 

7. Стартирайте "Starting PRESET data backup" като кликнете YES

(Всички PXA-H800 данни и настройки ще бъдат запаметени на вашия компютър. С този backup можете да възстановите всички данни на PXA-H800 след ъпдейта.)

 

 

8. Кликнете OK след като backup завърши.

 

9. Изберете извeдения файл “PXA-H800_v1110.bin” или "PXA-H800_v2110.bin" и слес това кликнете "Open". 

 

10. Ъпдейтът ще започне автоматично. Този процес ще отнеме приблизително 10 минути.

 

11. След приключване на ъпдейта следвайте указанията от екрана.

 

12. Когато рестартирате софтуера на  Sound Manager Software уверете се, че PXA-H800 версията е променена на V1.110 или V2.110.

 

13. Вашият PXA-H800 ъпдейт е завършен.

14. Ако имете RUX-C800, моля следвайте указанията за ъпдейт на софтуера на  RUX-C800.

15. Свържете PXA-H800/RUX-C800 към вашия компютър и стартирайте Sound Manager софтуера.

(Ако PXA-H800 вече е ъпдейтван с V1.110 или V2.110 и RUX-C800 е бил свързан, на RUX-C800 ще се появи съобщение за грешка "Version Error".)

 

16. Изберете "Option" и след това "RUX-C800 Software Download (F)".

 

17. Изберете OK. 

 

18. Изберете извадения файл “RUX-C800_v1110.bin” или "RUX-C800_v2110.bin" и после кликнете "Open". 

 

19. Ъпдейтът ще започне автоматично. Този процес ще отнеме приблизително 10 минути.

 

20.След приключване на ъпдейта следвайте инструкциите на екрана.

 

21. При рестартиране на Sound Managerсофтуера се уверете, че PXA-H800 и RUX-C800 версията е променена на V1.110 или V2.110.

 

22. Вашият ъпдейт е завършен.